Slægten ..... før og nu!

Finn Sachse Poulsens slægt og slægtsforskning.

Notater


Match 1 til 50 fra 590

      1 2 3 4 5 ... 12» Næste»

 #   Notater   Knyttet til 
1 Frederiksberg skifteret 07-08-1961 Liltorp, Lars Peter (I269)
 
2 (Medical):Dør i en ung alder Emilie (I1683)
 
3 (Medical):Fik en hjerneblødning i 1982 Pedersen, Gurli Elisabeth (I1536)
 
4 (Medical):Hun gennemgik siden mange operationer på Rigshospitalet i København, men uden resultat. Hun var sengeliggende i alle de år frem til sin død i 1954. Hendes mand passede hende dag og nat. Andersen, Oline "Margrethe" (I1502)
 
5 (Medical):Kræft i hjernen Svenningsen, Niels Børge (I488)
 
6 08-01-1983, jordpåkastelse i Østre Kapel, Sankt Nikolai Sogn, Holbæk Kommune
11-01-1983 Ligbrænding i Holbæk Krematorium, urnen nedsat på Holbæk Østre Kirkegård.
Ved Pastor Landert 
Poulsen, Svend Aage (I11)
 
7 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Jessen, Emma Sachse (I2178)
 
8 a. 15. maj 1940
b. Lysning i Sct. Jørgensbjerg Kirke 19. maj 1940
c. 20. maj 1940 
Familie F693
 
9 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Jørgensen, Allan Boie (I293)
 
10 Af Ramløse Poulsen, Maren (I406)
 
11 Af sognepræst N. Olivarius Rasmussen, Anders (I416)
 
12 Af Uldall Cristiansen, Karen Marie (I149)
 
13 Af Westergaard Poulsen, Kirsten (I338)
 
14 Af Westergaard Poulsen, Søren (I401)
 
15 Af Westergaard Poulsen, Birthe (I403)
 
16 Af Westergaard Poulsdatter, Sidse (I404)
 
17 Aftalen var, at AD skulle have l mark om dagen, plus kost og logi den første sommer indtil l. Nov. Om vinteren skulle han selv sørge for arbejde. Året derpå begyndte han hos mesteren igen omkr. 1. April, og skulle da have 24 skilling i dagløn. Den tredje sommer skulle lønnen stige til 3 mark om dagen.
De to første vintre havde han tærskearbejde hos Hans Hansen på Kragelund, hvor han jo havde været tidligere i 1½ år. Det var strengt arbejde. Første vinter arbejdede AD sammen med forkarlen, og de tærskede over 500 tdr. korn indtil l. April, alt imens han tjente l mark om dagen + kost og logi.
Den anden vinter tærskede. han alene på akkord, hvor han fik 24 skilling for l tønde rug, 6 skilling for l trave langhalm, l mark for l tønde byg og 12 skilling for l tønde havre.
Han tjente 35 rigsdaler den vinter, men da var kræfterne også ved at ebbe ud!
Den 3. og 4. vinter var AD på Søllinge Vindmølle. Den første hjalp han til på møllen med mølleriet. Den anden vinter passede han "maltgøreriet". Her fik han l mark om dagen + ophold, men så var det jo også en del lettere arbejde end tærskeriet.

Hvad sommerarbejdet angik, havde mesteren ikke meget af rigtigt, nyt arbejde. Derimod meget reparationsarbejde på kirker, skoler og bøndergårde. Hans kundekreds var meget stor. Murermesteren havde gerne 2 lærlinge og 2 - 3 svende. De sidstnævnte lavede gerne det nye og bedste arbejde.
Som reglen boede de hjemme om natten, og havde så en god spadseretur om morgenen på fastende hjerte til arbejdspladsen, hvor de altid fik kosten. De havde meget arbejde i og omkring Ryslinge.
Derfra gik de altid hjem om aftenen. Men når de havde arbejde i Lørup, Krumstrup og ude på Ny Krumstrup, hos Jens Chr. Berntsen, blev de der om natten. Ofte gik de både 1 til 1½ mil (7 - 10 km) morgen og aften.

Angående arbejdstiden fulgte de gerne gårdens skik, hvor de nu arbejdede. Som regel begyndte man kl. 5 om morgenen. Kl. 6 spiste man davre, kl. 9 mellemmad og kl.12 middag. Herefter hvil til kl.13:30/14:00, hvor der serveredes en kop kaffe med et stykke kandissukker til. Kl. 16 på ny mellemmad, og kl. 19 holdt man som regel inde med arbejdet. Kl. 20 aftensmad - grød med tykmælk til. på en gård på Søllinge Mark, hvor de byggede en lade, begyndte arbejdet kl.4 om morgenen, og holdt op kl. 20. Men der var aldrig vrøvl i geledderne, alt gik som efter en snor, roligt og stødt.
Hvor arbejdet udførtes på egen kost, hos mesteren, gik de gerne hjemmefra kl. 5 om morgenen, til kl. 19.
Svendelønnen var dengang 3 - 5 mark plus kost. Var man på egen kost da 5½ - 6 mark (=1 daler), alt efter dygtighed og alder.

Sådan var håndværkets kår i de tider på landet, på Fyn, så vidt som AD kendte forholdene. Hans mester havde lærlinge og svende fra forskellige egne af Fyn, i de år, AD var der. Det var meget almindeligt på landet, at de fleste murerlærlinge søgte andet og forskelligt arbejde om vinteren, som f.eks. på møller, som træskomand, skovarbejder og tærskearbejde m.m. på gårdene.
Således forløb det i AD's læretid i de tre år indtil 1872. Efter soldatertiden er AD tilbage i Stapelstaden Nyborg, hvor han laver svendestykke. 3. Sept. 1873 udskrives han som duelig murersvend, efter at Mur og steenhuggerlauget i stapelstaden Nyborg på grundlag af den anordnede prøve anerkender hans duelighed. Samme dag AD modtager sit svendebrev som murer, udfærdiger Politimesteren i Nyborg hans vandrer bog som murersvend.

Ved den lejlighed oplyses følgende om AD: Han er 23½ år. Ca.160 cm høj, stærk af bygning. Har blå øjne og mørkeblondt hår. Alm. næse og mund. Herudover består hans jordiske rigdomme af 7 rigsdaler.
 
Andersen, Andreas David Hjerming (I432)
 
18 Alder: 13 år og 7 måneder. Wiederhold, Johann Friedrich (I2159)
 
19 Anders Andersen blev konfirmeret den 01-10-1871. I den forbindelse fin har karakterene G+ i kundskaber og Mg Andersen, Anders (I148)
 
20 Ane Dorthea Sachse var gudmor til Kjeld Sachse Lund.

Citat fra e-mail af Kjeld Sachse Lund:
"Jeg opholdt mig meget der. Faktisk som mit andet hjem. De havde at husmandsted ved siden af mit barndomshjem. Fra jeg kunne gå selv, løb jeg hen til dem og blev meget forkælet."

 
Sachse, Ane Dorthea (I109)
 
21 Anm. Vac. 05.06.1843 af Riber Andersen, Jørgen Wiliam (I429)
 
22 Anm. Vac. 21-06-1843 af Riber Andersen, Hans Rasmus (I428)
 
23 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Poulsen, Jørgen (I5)
 
24 Arbejdet her bestod for det meste af restaureringsarbejde bl. a. Sigøjnerhallen, Nørrebros teater, Dagmarteatret. Det sidste sted jeg arbejdede var på resturent Trægården, Roskilde. Vi var færdige der omkring 01-04-1940, og da tyskerne besatte Danmark var det slut med arbejdet hos Tage Hansen. Sørensen, Egon (I1720)
 
25 Arne Sachse Liltorp har gået i Skole i Vester Hassing, er uddannet ved Landbruget, blev indkaldt til militærtjeneste i 1935, hjemsendetes 1941 som Oversergent, blev ansat ved Stege Politi og kom 1942 til Midelfart Politi, hvor han stadig er ansat. Under et Politiskoleophold i September 1944 blev Arne Sachse Liltorp arresteret af Tyskerne og ført til Koncentrationslejren i Neuengamme, og han sad derefter i Forskellige Koncentrationslejre indtil Marts 1945, da han gennem Greve Bernadottes Røde Kors Transport kom til Sverige. Liltorp, Arne Sachse (I162)
 
26 Attest af den 10.12.1868 fra Pastor Lyding i Frankenhausen, at intet er til hindre for Brudgommens Ægteskab.

Forlover:
Niels Jensen
Lars Chr. Nielsen
 
Familie F22
 
27 Begravet kl. 9 om formiddagen (ved morgengudstjenesten).

Bemærkninger: Die verstorbene von unbekannten eltern aus der nähe von Frankfurt am m. Von 6. jahr an im Grebenhagen erzogen worden (jf. Google tranlate: døde af ukendte forældre fra et sted nær Frankfurt. Fra 6 års alderen boede hun i Grebe Hagen)
 
Pfeil, Dorothea (I444)
 
28 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Andersen, Birgit Bjerring (I1552)
 
29 Bisat fra Blovstrød kirke den 18-08-1998. Urnen nedsættes den 26-08-1998 på kirkegården. Nielsen, Elisabeth Sachse (I6)
 
30 Bisat fra Godthåbs Kirken ved Præst Kaj Lundblad. Liltorp, Jens (I150)
 
31 Bisat fra Krematoriet, Sankt Nicolai Sogn, Holbæk ved Pastor C. Johannesen. Andersen, Karen "Gudrun" (I12)
 
32 Bisat fra Skagen Kirke, Skagen Sogn ved præst C. C. Jensen. Sachse, Anine Martine (I85)
 
33 Bisat i stilhed, ved præst Egede Jensen kl. 14:00. Kørt til Bispebjerg krematorium. Urnen er nedsat på Holmens Kirkegård, København Ø den 04-05-1982 Sachse, "Gerda" Nielsine (I7)
 
34 Bliver først hjemsendt i 1918 og skal igen til at opbygge sin forretning. Sørensen, Niels "Oluf" (I1530)
 
35 Bor hos sin bror Svend Åge Poulsen og hans hustru. Poulsen, Jens Martin (I2084)
 
36 Brødudsalget havde de i 1,5 år. Familie F12
 
37 Carl Liltorp har gaaet i Skole i Vester Hassing, var paa Galtrup Folkehøjskole Vinteren 1937-1938, arbejdede ved Mejerifaget 1938-1939, var indkaldt til Militærtjeneste 1939-1940 ved Infanteriet i Viborg, arbejdede forskellige Steder indtil 1942, da han blev ansat ved Københavns Politi. 1944-1945 sad han i tysk Koncentrationslejer. Liltorp, Carl (I152)
 
38 Carl Martinus Christensen har gaaet i Skole i Aasted og Frederikshavn, kom ud at tjene som 11-aarig, stod i smedelære i 1,5 Aar, var beskæftiget ved Landbrug og Gartneri indtil sit 19. Aar, arbejdede et Par Aar som Smedeforbundter, var Murerarbejdsmand 1933-1936, kom til København, arbejdede atter som Smedeforbundter, denne Gang et Aars Tid, startede 1937 en Budcentral, blev 1940 Hovedagent for Dansk Folkeforsikrings Anstalt, var med i Modstandsbevægelsen og blev ansat paa Ørstedværket 1945, var Varmemester 1946-1947, fik saa Ansættelse ved B. & W., gennemgik en 2-aarig Uddannelse som Skibsbygger, kom 1952 til Skade ved en Ulykke paa B. & W. og er nu Tegner paa B. & W.'s optiske Tegnestue.

 
Christensen, Carl Martinus (I202)
 
39 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Christensen, Lars Liltorp (I210)
 
40 Dato for dåben står anført til den 30.03.1998, men det kan jo ikke lade sig gøre så der er gættet på at det skal være i 1899.

Ved Pastor Weltger. Faddere: Pige Maria Christensen Knoldgaard. Pige Ane Katrine Sachse, Heden. Tjenestekarl Ole Jensen, Knoldgaard. Tjenestekarl Jens Madsen, Striben. Tjenestekarl Kristen Kristensen, Ø. Aslund.
 
Sachse, Marius Andreas (I102)
 
41 De 2-3 ældste piger bliver hos farbroderen i Svinninge. ?? (Jf. folketællingen 1901 ser det ud til at alle bor hos forældrene bortset fra Ingeborg N. Andersen). Familie F10
 
42 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Lund, Marianne Sachse (I126)
 
43 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Familie F574
 
44 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Familie F728
 
45 Der bliver afholdt barnedåb i Kundby Kirke samtidig med forældrens vielse. Jacobsen, Karen "Aase" Christine (I1510)
 
46 Der er to fødselsdatoer på Ane Elisabeth Wiederhold. I forbindelse med vielsen med Johannes Sachse er hun født den 19-02-1841 og ved hendes død er datoen den 15-02-1841 oplyst. Wiederhold, Ane Elisabeth (I64)
 
47 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Sachse, Elsebeth (I171)
 
48 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Familie F574
 
49 Det var et lille landbrug og en købmandsforretning. Forretningen var helt anderledes end den man kender i dag. Forretningen var en lille stue, hvor der var en lang bænk (en slagbænk) på den ene væg. Her satte kunderne sig og fik serveret kaffe, og imedens gik ekspeditricen og vejede mel, sukker, kaffe, salt m. m. som fandtes i skufferne i den store købmandsdisk. Kaffen blev malet i en stor kaffemølle og på gulvet stod der også en stor træbøtte med spejesild. Smør og margarine havde man også i bøtter og vejede af, efterhånden som kunderne bestilte. Det var ikke så forjaget dengang, man havde god tid. Andersen, Karen "Gudrun" (I12)
 
50 Døbt i hjemmet ved Pastor Thygesen. Død inden dåbens publication den 22 februar 1907
 
Sachse, Johannes Marius (I83)
 

      1 2 3 4 5 ... 12» Næste»

Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 12.0.3, forfattet af Darrin Lythgoe 2001-2021.

Opdateres af Finn Sachse Poulsen.