Slægten ..... før og nu!

Aase Frischs slægt og slægtsforskning.

Notater


Match 1 til 50 fra 3,877

      1 2 3 4 5 ... 78» Næste»

 #   Notater   Knyttet til 
1

Ansøgning til Kongen den 7/6 1917:

Skomager Nicolaj Julius Christensen og Hustru Ane Sofie Hansine f, Frisch ansøger om bevillint til at adoptere Drengebarnet Svend Aage Laren.

Til Kongen.
Underskrevne Skomager Nicolaj Julius Christensen og Hustru Ane Sofie Hansine født Frisch, der ikke har Børn eller Livsarvinger, men som ifølge Bevilling af 16 Marts 1910, der vedlægges, har adopteret Irene Dagmar Gunhilda Christensen med Arveret, tillader os herved allerunderdanigst at ansøge om yderligere Bevilling til at adoptere Svend Aage Larsen, der ifølge vedlagte Daabsattest er født den 24 Februar 1908 udenfor Ægteskabet paa den kgl. Fødselsstiftelse.
Til Gunst for dette Andragende skal vi tillade os at anføre, at vi af Barnemoderen, Petrea Marie Larsen af Frederiksberg, fik overgivet Barnet i Pleje, da det var 10 Dage gammel, og at det har været hos os siden da. Det er i de forløbne Aar kommet til at staa vort Hjerte nær, og vi kan ikke tænke os atter at aflevere det. Moderen rejste i Efteraaret 1909 til Amerika, hvor hun senere er blevet gift, efter hvad hun har meddelt os. Sidste Gang vi hørte fra hende var i Julen 1910; vi har senere tilskrevet hende, bl. andet ogsaa om tilladelse til at adoptere Barnet. men har ikke faaet Svar derpaa. Dette skete i Aaret 1911. Vi har fornylig rette Henvendelse tol hendes Forældre, Træskomand Larsen, Østergade 47, Hjørring, for at faa oplyst hendes Adresse, men har modtaget Meddelelse om, at de ikke kender den.
Det er vort Ønske at adoptere Barne saaledes at det fører vort Efternavn Christensen i Stedet for Larsen og tager Arv efter os som ægte Barn, idet vi dog forebeholder os at disponere over vore Efterladebskaber ved Testamente, saaledes som vi maatte finde for godt.
Vi ønsker intet vedelag i anledning af Adoptionen, men forebeholder os dog ar gøre krav på det Underholdningsbidrag fra Barnets Fader, Bankassistent Johannes Lauritz Johansen af Aalborg, i Henhold til Aalborg Stiftsamts Resolution af 21 Juni 1909, hvoraf Afskrift vedlægges, som hidtid er betalt os.
Vi vedlægger vort Ægteskabsbevis.
Genpart af de hermed fremsendte originale Dokumenter vedlægges, idet vi beder om Originalerne tilbagesendt.
Allerunderdanigst.

N.J.Christensen / Hansigne Christensen.

Tilstilles med 7 Billag tjenstlig Horns Herred
til behagelig Erklæring ved Tilbagesendelsen.
Frederiksborg Amt 13 Juni 1917
 
Larsen, Svend Aage (I503)
 
2
Baaret af Frøken Nummesen.

Fadder:
Jumfru Læder
Mandsfadder:
de herrer Ritmester Giersdorf.
Audit: Balle.
Leuitnant Bentsen.
 
Frisch, Elisabeth (I196)
 
3
I læge Ole Jeppesens artikel om Stubbekøbing Sygehus i vores Årsskrift 2000 står: Johannes Bruhn var Stubbekøbing Sygehus første overlæge fra 1914 til 1927, hvor han flyttede til Hillerød og døde 4 år senere.
 
Bruhn, Johannes (I5007)
 
4
Klasselærerinde: Alma Gamlie.
Religion, Dansk, Tavleregning:Alma Gamlie.
Stil: Th. Degerbøl
Historie, Geografi, Naturhistorie, Hovedregning: Anna Helsted
Naturlærer: Helga Larsen
Skrivning: Alma Frederiksen
Haandarbejde: E. Sørensen / A. Frederiksen
Gymnastik: Schrøde

Antal år i kalssen 1.

Forsømmelser. uden tilladelse 22 med tilladelse 0 sygdom 52
Karakterer:
Flid: 5
Opførsel: 5
Religion: 5
Dansk: 5
Stil: 6
Historie: 6
Geografi: 5
Naturhistorie: 6
Naturlære: 5
Hovedregning: 6
Tavleregning: 6
Gymnastik: 4+
Skrivning: 6
Håndarbejde: 4

Oprykkes til 7. B 
Frisch, Fanny Alma Laura (I54)
 
5
Kundskaber Mg
Opførsel Mg 
Schjødt, Jens (I1307)
 
6
Religion: Fru Ingvar
Geografi Regning, Skrivning, Natruhistorie: Frk. E. Larsen
Historie: Frk. Gullach
Håndarbejde, Dansk: O. Jøregnsen
Antal år i kalssen 1.

Forsømmelser. uden tilladelse 2. med tilladelse 0. sygdom 40
Karakterer:
Flid: 5
Opførsel: 5
Religion: 5
Dansk:5
Stil: 6
Historie: 5
Geografi: 4
Naturhistorie: 4+
Hovedregning: 5
Tavleregning: 4+
Gymnastik: 5
Skrivning: 5+
Håndarbejde:6

Oprykning til 5.B
 
Frisch, Ellen Ingeborg Theodora (I55)
 
7
Ved Præst Frandsen
Udgået af Sjællandsgades Skole 
Jacobsen, Josefa Sofie (I305)
 
8 ( lak 1985 - 333 -34) Frisch, Inger Tove (I53)
 
9 har 6 levende og 2 døde børn Familie: Hans Ferdinand Møgelberg / Thora Caroline Sliphagen (F653)
 
10 I. Flg.. Kgl. Bev. fra Henius til Fischer Henius, Henning (I4422)
 
11 Katholske Del, Afd 6, Række 15, Pl 14 Buck, Kaj Viggo (I1081)
 
12 Kl 1 1/4 Fra Nordre Kapel til Vester Kirkegaard Ohlsen, Hans Heinrich (I1111)
 
13 Kristine Mærsk Frederiksen, Tage (I5919)
 
14 Ved Sognepræsten Sørensen, Pige (I1791)
 
15 ( lak: 1988-333-34 ) Frisch, Karla (I66)
 
16 ( Salviegade 12 ) Familie: Johan Daniel Emil Kempf / Henriette Lovise Christiansen (F753)
 
17 (Medical):Djalmar Lund etablerede sig i 1909 i Roskilde hvor han købte en af de rigtig gamle købmandsgaard med plads til mange bøndervogne. Der var arbejde til 3 mand i butikken og lige så mange på lageret og i gården. Hovedartiklerne er Korn, Foderstoffer, Kul og Cokes. Lund, Louis Djalma (I5833)
 
18 (Medical):Druknet på Horsens Fjord.

Druknet d. 4 / 1 - 1870 men først fundet d. 9 / 4 - 1870. Sammen med 2 andre. 
Neumann, Adolph Marius (I177)
 
19 (Medical):Død kl. 15.05. Frisch, Egil Viggo (I357)
 
20 (Medical):Formentlig kulilteforgiftning enten ved selvmord eller et ulykkestilfælde Ohlsen, Frithjof Albert Otto (I2092)
 
21 (Medical):Formodentlig drevet til det af hustruen som led af rengøringsvanvid Larsen, Kai Aage (I29)
 
22 (Medical):Hjertesygdom og Nyresygdom Hansen, Carl (I164)
 
23 (Medical):Højde 1.68 cm Iversen, Aase Madsen (I2171)
 
24 (Medical):Legalt Ligsyn på Retsmedicinsk Institut Andersen, Poul Emil (I155)
 
25 (Medical):Liget blev fundet 16.08.1944 på stranden nord for Fæl?? Rev, Lyderslev Sogn, Rasmussen, Kaj (I4023)
 
26 (Medical):Medlem af modstandsbevægelsen under afsnit

3 P. 6. kompagni B, 4., deling.

Bendt Werge Christensen var ansat hos

A/S Beauvais. Han tilhørte ventegrupperne

og havde modtaget våbeninstruktion m.v.

Den 4.5.1945 om aftenen under mobiliseringen

af modstandsbevægelsens militære grupper

mødte han til tjeneste. Den følgende dag

gik han i aktion som frihedskæmper i Nordre

Frihavnsgade ved Strandboulevarden.

Her ramtes han af en snigskytte kl. 17.25.

Han døde kort tid efter under indlæggelse

på Rigshospitalet. 
Christensen, Bent Werge (I8705)
 
27 (Medical):Meget Svagt synet, næsten Blind Jørgensen, Lars Henrik Theodor (I871)
 
28 (Medical):Ophobning af væske i koppen Jensdatter, Karen (I2327)
 
29 (Medical):Oveført til Retsmedicinsk. De påviste svære åreforkalkninger beroende, Hjerte - Karforandringer. Naturlig Død Møgelberg, Eli Ewald (I1770)
 
30 (Medical):Se tilknyttede kilder. Frisch, Heinrich Svend Aage (I2)
 
31 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Frisch, Peter (I254)
 
32 (Medical):Se tilknyttede kilder. Heiberg, Anna Malvine Jacobine (I288)
 
33 (Medical):Se tilknyttede kilder. Hansen, Michael (I311)
 
34 (Medical):Se tilknyttede kilder. Frisch, Conrad (I483)
 
35 (Medical):Se tilknyttede kilder. Frisch, Petrea Boline (I523)
 
36 (Medical):Se tilknyttede kilder. Frisch, Caroline Marie (I735)
 
37 (Medical):Se tilknyttede kilder. Jordan, Johanne Hendrietthe (I744)
 
38 (Medical):Se tilknyttede kilder. Halberg, Jens Vilhelm (I1811)
 
39 (Medical):Se tilknyttede kilder. Olesen, Ellen (I2603)
 
40 (Medical):Se tilknyttede kilder. Lelund, Selma (I3062)
 
41 (Medical):Se tilknyttede kilder. Svendsen, Jens Bernhard Emil (I4769)
 
42 (Medical):Se tilknyttede kilder. Henckel, Jacobine Vilhelmine (I6037)
 
43 (Medical):Se tilknyttede kilder. Kristensen, Arnold (I6569)
 
44 (Medical):Selvmordsdag, Skudsaar i Hovedet Christensen, Niels Jørgen Gunnar Christian (I8430)
 
45 (Medical):Senil Demens af Alzheimer type Jacobsen, Rikke (I1061)
 
46 (Medical):Tunghørighed, Øreflad Hansen, Carl Christian (I1050)
 
47 (Medical):Ved at falde ud af båden Nielsen, Lars (I2412)
 
48 (Medical):Vi har en stærk formodning om, at det er sengerygning, der er årsag til branden. Vi afventer det endelige resultat fra Kriminalteknisk Afdeling. Det er også besluttet af liget skal obduceres, Ilden i
sengen kortsluttede ledningerne til elevationssengen. Derfor gik tilkaldealarmen også igang. Hjemmehjælperen ringede til brandvæsenet. Det hele gik i følge politiet som det skulle, men det reddede desværre ikke kvinden. 
Blühme, Lone Birgith Jette (I8803)
 
49 01.11.1911 Flytter Han igen til Gråbrødre Torv 7,3 efter han har været udtrukketd. 10.01.1911 Riedel, Carl Joseph (I1125)
 
50 1 År 8 mdr 3 uger gammel.
 
Frisch, Mette Marie Hofmann (I338)
 

      1 2 3 4 5 ... 78» Næste»

Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.

Opdateres af Aase Frisch.